Kontaktní údaje

JUDr. Sylva Chalupová
Čajkovského 1367/20, 779 00 Olomouc

Tel.: +420 774 349 223
Email: ak-chalupova@seznam.cz
Evidenční číslo ČAK: 11290
ID datové schránky: 3bpdxr9

Advokátní kancelář JUDr. Sylvy Chalupové

NAPIŠTE MI

KONTAKT

JUDr. Sylva Chalupová
Čajkovského 1367/20, 779 00 Olomouc

Tel.: +420 774 349 223
Email: ak-chalupova@seznam.cz
Evidenční číslo ČAK: 11290
ID datové schránky: 3bpdxr9

SDĚLENÍ PRO SPOTŘEBITELE

Dle ust. § 14 ve spojení s ust. § 20e písm. d) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb Česká advokátní komora, a to dle pověření Ministerstva průmyslu  ze dne 5. 2. 2016.

OCHRANA ÚDAJŮ

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména šifrovanou komunikaci. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.